Punkt i protokollet
PR
95
2016 rd
Plenum
Onsdag 5.10.2016 kl. 13.59—17.00
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om fordonstrafikregistret, av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet och av 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen samt till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2016. 
Senast publicerat 5.10.2016 17:26