Punkt i protokollet
PR
96
2018 rd
Plenum
Fredag 5.10.2018 kl. 13.04—13.08
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.10.2018. 
Senast publicerat 5.10.2018 13:48