Punkt i protokollet
PR
97
2018 rd
Plenum
Tisdag 9.10.2018 kl. 14.00—17.39
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.10.2018. 
Senast publicerat 10.10.2018 14:45