Punkt i protokollet
PR
97
2018 rd
Plenum
Tisdag 9.10.2018 kl. 14.00—17.39
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av vallagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Senast publicerat 10.10.2018 12:48