Namnuppropsrapport
Plenum
Namnuppropsrapport tisdag 13.12.2016 kl. 19.02
1
Namnupprop
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Inom 15 minuter anmälde sig följande ledamot under detta plenum:  
Suna
Kymäläinen
sd
Senast publicerat 25.10.2018 11:18