Namnuppropsrapport
Plenum
Namnuppropsrapport onsdag 22.6.2016 kl. 14.03
1
Namnupprop
Bilaga 1A
Vid namnuppropet antecknades följande 26 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet): 
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
(r)
Thomas
Blomqvist
sv
Tiina
Elovaara
saf
Maarit
Feldt-Ranta
sd
(r)
Carl
Haglund
sv
Susanna
Huovinen
sd
(r)
Marisanna
Jarva
cent
(s)
Arja
Juvonen
saf
Anne
Kalmari
cent
(r)
Krista
Kiuru
sd
(s)
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
(r)
Sanna
Lauslahti
saml
Anne
Louhelainen
saf
(r)
Sari
Multala
saml
(f)
Riitta
Myller
sd
(r)
Hanna
Mäntylä
saf
(r)
Tom
Packalén
saf
(r)
Olli-Poika
Parviainen
gröna
(r)
Ulla
Parviainen
cent
Juha
Rehula
cent
Päivi
Räsänen
kd
(r)
Kristiina
Salonen
sd
(f)
Kari
Tolvanen
saml
(s)
Jutta
Urpilainen
sd
(f)
Anu
Vehviläinen
cent
(r)
Eerikki
Viljanen
cent
Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter: 
Arja
Juvonen
saf
(14:27)
Riitta
Myller
sd
(14:27)
Senast publicerat 15.10.2018 12:51