Namnuppropsrapport
Plenum
Namnuppropsrapport måndag 11.12.2017 kl. 14.00
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-163976
Bilaga 1A
Vid namnuppropet antecknades följande 44 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet): 
Touko
Aalto
gröna
(s)
Juho
Eerola
saf
(f)
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Pekka
Haavisto
gröna
Hanna
Halmeenpää
gröna
Timo
Harakka
sd
Hannakaisa
Heikkinen
cent
Anna-Maja
Henriksson
sv
Hannu
Hoskonen
cent
Susanna
Huovinen
sd
Anne
Kalmari
cent
Ilkka
Kanerva
saml
(r)
Kimmo
Kivelä
blå
Anna
Kontula
vänst
Hanna
Kosonen
cent
Suna
Kymäläinen
sd
Antti
Lindtman
sd
(r)
Sanna
Marin
sd
(s)
Sari
Multala
saml
Kai
Mykkänen
saml
Riitta
Myller
sd
Jani
Mäkelä
saf
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Ville
Niinistö
gröna
(s)
Ilmari
Nurminen
sd
Mikaela
Nylander
sv
Pentti
Oinonen
blå
(s)
Petteri
Orpo
saml
Tom
Packalén
saf
(r)
Jaana
Pelkonen
saml
Sari
Raassina
saml
Markku
Rossi
cent
Arto
Satonen
saml
Mikko
Savola
cent
(r)
Ville
Skinnari
sd
Timo
Soini
blå
(r)
Joakim
Strand
sv
Satu
Taavitsainen
sd
Maria
Tolppanen
sd
Ari
Torniainen
cent
Tytti
Tuppurainen
sd
Harry
Wallin
sd
Sinuhe
Wallinheimo
saml
Antero
Vartia
gröna
Efter namnuppropet anmälde sig följande 17 ledamöter: 
Anne
Kalmari
cent
(14:18)
Harry
Wallin
sd
(14:18)
Sinuhe
Wallinheimo
saml
(14:19)
Anna
Kontula
vänst
(14:21)
Arto
Satonen
saml
(14:23)
Ville
Skinnari
sd
(14:40)
Pekka
Haavisto
gröna
(14:52)
Maria
Tolppanen
sd
(15:16)
Kimmo
Kivelä
blå
(16:03)
Markku
Rossi
cent
(16:04)
Hannakaisa
Heikkinen
cent
(16:05)
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
(18:01)
Sari
Multala
saml
(20:02)
Tytti
Tuppurainen
sd
(20:47)
Ville
Niinistö
gröna
(21:05)
Jaana
Pelkonen
saml
(21:06)
Ari
Torniainen
cent
(23:05)
Senast publicerat 21.12.2017 11:38