Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Stöd för jordbruket och forsknings- och utvecklingsverksamhet debatterades under frågestunden

Publicerad 18-11-2022 09:45

Stöd för jordbruket och forsknings- och utvecklingsverksamhet debatterades under frågestunden

Teman för den muntliga frågestunden den 17 november var stöd till jordbruket, skatteavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet samt internationell säkerhet, energiinfrastruktur i Ukraina, stöd till barnfamiljer och elpriset.


Oppositionens riksdagsgrupper tog i sina anföranden upp sin oro över de stigande kostnaderna inom jordbruket. Regeringen tillfrågades om stödåtgärder för jordbruket. Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen (cent), som besvarade frågan, sade att regeringen vidtagit krisåtgärder under året, hela tiden följer situationen och förbereder sig också på nya stödåtgärder.

Temat för frågestundens andra fråga var skatteavdraget för forskning och utveckling. Oppositionen kritiserade regeringen för att den inte gett något lagförslag med skatteavdrag till riksdagen. Statsminister Sanna Marin (sd) tog i sin replik upp den helhet av finansieringslag, som behandlas i riksdagen och med hjälp av vilken stödanslagen kan ökas i fortsättningen. Marin ansåg det också möjligt att föreskriva om ett skatteincitament senare.

– Herr talman! Som jag beskrev behandlar riksdagen denna helhet av finansieringslagar. Detta är den stora fråga som för närvarande behandlas här i riksdagen. Detta är den betydande, stora helheten och en del skulle ha varit införandet av detta skatteincitament, men det här är absolut inget som skulle skrota detta stora mål. Målet är fortfarande fyra procent av BNP för forskning och produktutveckling fram till år 2030. Två tredjedelar av denna finansiering kommer från den privata sektorn, en tredjedel från den offentliga sektorn, och här är dessa direkta stöd, till exempel universitetens finansiering, ett mycket viktigt element. Denna helhet behandlas här i riksdagen, den väg på vilket finansieringen kan tryggas ända fram till år 2030. Det är också möjligt att senare föreskriva om detta skatteincitament. Det kunde vara ett element i denna helhet, vilket den parlamentariska arbetsgruppen har ansett, men det är ingalunda något som nu skulle hindra oss att uppnå detta mål, och om det inte görs just nu hindrar det inte att det görs senare, sade Marin.

I slutet av frågestunden tillfrågades regeringen också om det internationella säkerhetsläget, energiinfrastrukturen i Ukraina, stöd till barnfamiljer och elpriset.

Läs frågestundens frågor och repliker i plenarprotokollet (på finska)

Kategorier
Plenum