E 115/2018 rd

Statsrådets utredning: Att inleda omförhandlingar om ett rättsligt bindande avtal om skogar i Europa

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum04.02.2019
FöredragandeJord- och skogsbruksministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2011/0979
Sökord 
Senast publicerat 4.4.2019 11:04