RP 155/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort

Godkännande av internationell förpliktelse

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
Stadfäst14.12.2018
Författningssamlingen1123/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik Avtal om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort (Eucaris)
BeslutGodkänts
Överlämnats
Datum27.09.2018
Undertecknarekommunikationsminister
Anne  Berner
UndertecknareKommunikationsministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Kirsi  Miettinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum28.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum02.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum26.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum26.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum06.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 155/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum06.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Dels enda, dels andra behandlingen
Plenum
Datum09.11.2018
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 155/2018 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 155/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum09.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum12.11.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum13.11.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat04.10.2018
Behandlingen avslutad25.10.2018
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfordonsregister  körkort  register  informationsutbyte  Europa  internationella överenskommelser  fordon   
Senast publicerat 19.12.2018 16:26