RP 170/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
Stadfäst12.01.2018
Författningssamlingen66/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum02.11.2017
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
jord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.11.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.12.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum11.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 170/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum14.12.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum14.12.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum14.12.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 170/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum15.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum19.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.11.2017
Behandlingen avslutad08.12.2017
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordinformationssystem  skogar  kunskap  personuppgifter  miljö  utlämnande av uppgifter  markägare  Europeiska unionen  Finlands skogscentral 
Senast publicerat 18.1.2018 15:24