RP 170/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum02.11.2017
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
jord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.11.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.11.2017
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordinformationssystem  skogar  kunskap  personuppgifter  miljö  utlämnande av uppgifter  markägare  Europeiska unionen  Finlands skogscentral 
Senast publicerat 15.11.2017 12:04