RP 172/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäkringsdistribution och till vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusAnhängigt
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om försäkringsdistribution
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 12 kap. 2 § i lagen om försäkringsföreningar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 7
Överlämnats
Datum02.11.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
social- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.11.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.11.2017
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordförsäkring  försäkringsbranschen  försäkringsmäklare  klienter  ombud  försäkringsbolag  försäkringsavtal  konsumentskydd  informationsplikt  direktiv  övervakning  befogenhet  utbud  registrering  etableringsrätt  service  behörighet  oavhängighet  försäljning  arvoden  skadestånd  Europeiska unionen  Finansinspektionen 
Senast publicerat 14.11.2017 15:26