RP 172/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäkringsdistribution och till vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBordläggning av betänkandet
Bordläggning av betänkandet
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om försäkringsdistribution
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 12 kap. 2 § i lagen om försäkringsföreningar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 7
Överlämnats
Datum02.11.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
social- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.11.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum20.03.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum20.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.11.2017
Behandlingen avslutad15.03.2018
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordförsäkring  försäkringsbranschen  försäkringsmäklare  klienter  ombud  försäkringsbolag  försäkringsavtal  konsumentskydd  informationsplikt  direktiv  övervakning  befogenhet  utbud  registrering  etableringsrätt  service  behörighet  oavhängighet  försäljning  arvoden  skadestånd  Europeiska unionen  Finansinspektionen 
Senast publicerat 20.3.2018 18:46