RP 2/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Akademi

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om Finlands Akademi
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum08.02.2018
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
undervisningsminister
Sanni  Grahn-Laasonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum09.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.02.2018
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvetenskapsakademier  vetenskap  forskningsverksamhet  kommissioner  förtroendeposter  benämningar  expertorganisationer  Finlands Akademi 
Senast publicerat 16.2.2018 12:49