RP 2/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Akademi

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om Finlands Akademi
Stadfäst06.04.2018
Författningssamlingen213/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum08.02.2018
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
undervisningsminister
Sanni  Grahn-Laasonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum09.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.03.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2018 .
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum07.03.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 2/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum13.03.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 2/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum20.03.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.03.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.02.2018
Behandlingen avslutad02.03.2018
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvetenskapsakademier  vetenskap  forskningsverksamhet  kommissioner  förtroendeposter  benämningar  expertorganisationer  Finlands Akademi 
Senast publicerat 13.4.2018 12:37