RP 200/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om förbjudande av energiutvinning ur kol
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen416/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen417/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum18.10.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Anja   Liukko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum24.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum24.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum08.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 200/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum20.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 200/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum19.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum19.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.10.2018
Behandlingen avslutad07.02.2019
+ Ekonomiutskottet
+ Miljöutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkol  värmeproduktion  elproduktion  bränslen  utsläpp  förbud  utsläppshandel  kraftverk  klimatförändringar  Energimyndigheten 
Senast publicerat 2.4.2019 14:37