RP 225/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag och lag om ändring av 20 § i lagen om militär krishantering

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1521/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1522/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 20 § i lagen om militär krishantering
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1523/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum27.10.2016
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum28.10.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som försvarsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum09.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 225/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum12.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 225/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum20.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.11.2016
Behandlingen avslutad08.12.2016
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Försvarsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordolycksfall  soldater  krishantering  beväringar  civiltjänstgörare  reservister  tjänstgöringstid  civilkrishantering  yrkessjukdomar  sjukdom  döden  invalidisering  ersättningar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 28.9.2017 14:47