RP 231/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och 17 § i lagen om statens revisionsverk

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av strafflagen
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen368/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 17 § i lagen om statens revisionsverk
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen369/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum15.11.2018
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Lauri  Rautio
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum16.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum21.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum21.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum04.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum05.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum06.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 231/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 231/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum11.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum13.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum14.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat23.11.2018
Behandlingen avslutad28.02.2019
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbedrägeri  EU-länder  brott (juridik)  offentlig ekonomi  direktiv  brottsbekämpning  skattebrott  understöd (bidrag)  tjänstemän  riksdagsledamöter  missbruk  straff  juridisk person  anmälningsplikt  Statens revisionsverk  Europeiska byrån för bedrägeribekämpning  Europeiska unionen 
Senast publicerat 3.4.2019 12:55