RP 305/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen511/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av aktiebolagslagen
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen512/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen513/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen514/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen515/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 5
Överlämnats
Datum13.12.2018
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Armi  Taipale
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum13.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 305/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum14.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum20.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2019
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum21.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum21.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum27.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 305/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum22.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum25.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.01.2019
Behandlingen avslutad08.02.2019
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvärdepappersmarknaden  aktiebolag  aktieägare  direktiv  börsbolag  placeringstjänster  placeringsfonder  rätt till information  informationsplikt  premiering  ledare  insiderinformation  jäv  investerare  värdeandelar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 23.4.2019 09:40