RP 51/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBordläggning av betänkandet
Bordläggning av betänkandet
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum10.10.2019
Undertecknarenäringsminister
Katri  Kulmuni
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Tarja  Reivonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum11.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum16.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum16.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum15.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat17.10.2019
Behandlingen avslutad14.11.2019
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 18.11.2019 12:22