RP 52/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeFörsta behandlingen
Första behandlingen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum10.10.2019
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum11.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.11.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 52/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum12.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.10.2019
Behandlingen avslutad06.11.2019
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 12.11.2019 20:28