RP 69/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBeredning i delegationen
Beslut om behandlingen av ärendet i delegationen
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum31.10.2019
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Mika  Lintilä
Föredragandespecialsakkunnig
Anu  Rajamäki
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum05.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.11.2019
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 20.11.2019 15:58