Senast publicerat 19-10-2018 12:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 72/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
418/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.05.2016UndertecknareUtrikesministerietUndertecknareutrikesministerTimo SoiniStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

10.05.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.05.2016
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

30.05.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2017.

Första behandlingen

31.05.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 72/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

06.06.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 72/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.06.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.06.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.05.2016
Behandlingen avslutad18.05.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

internationell hjälpverksamhetbefogenhetmilitär hjälpinternationella organisationerutrikespolitiksäkerhetspolitikpolitiskt beslutsfattanderegeringarpresidenterskyndsamhetterrorismräddningsbranschenräddningsverksamhetgränsövervakningförsvarspolitikNordiska ländernaRiksdagenEuropeiska unionen