RP 73/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeRiksdagens svar och skrivelse
Riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik Tilläggsbudget för 2018
Författningssamlingen526/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Överlämnats
Datum31.05.2018
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandeavdelningschef
Hannu  Mäkinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum01.06.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum06.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.06.2018
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-41/2018 rd till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum20.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum20.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum25.06.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum25.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum27.06.2018
Riksdagen godkände förslaget till en tilläggsbudget för 2018 i proposition RP 73/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-41/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av tilläggsbudgeten för 2018. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Riksdagens skrivelse
Datum27.06.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse, budgeten.
 
Behandling
Plenum
Datum27.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum28.06.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat07.06.2018
Behandlingen avslutad19.06.2018
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Finansutskottet
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsbudgeter  statsskuld  arbetskraftspolitik  Tilläggsbudgetar 
Senast publicerat 4.10.2019 11:16