RP 79/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBordläggning av betänkandet
Bordläggning av betänkandet
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.11.2019
Undertecknarenäringsminister
Katri  Kulmuni
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Kari   Parkkonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum05.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum05.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.11.2019
Behandlingen avslutad05.12.2019
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 5.12.2019 18:46