RP 80/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Godkännande av internationell förpliktelse

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Förberedande debatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik 
Överlämnats
Datum07.06.2018
Undertecknareutrikesminister
Timo  Soini
UndertecknareUtrikesministeriet
Föredragandeambassadråd
Leena  Viljanen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum12.06.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.06.2018
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordAfghanistan  samarbete  internationella överenskommelser  EU-länder  internationell handel  ekonomisk politik  biståndsarbete  demokrati  mänskliga rättigheter  förvaltning  Europeiska unionen 
Senast publicerat 14.9.2018 13:07