RP 81/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 2 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och 4 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 4 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.06.2018
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandeutvecklingschef
Tuula  Pääkkönen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum12.06.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.06.2018
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordjustitieförvaltning  informationssystem  anmälningsplikt  utsökning  domstolar  Rättsregistercentralen 
Senast publicerat 24.8.2018 11:04