RP 86/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av arbetstidslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum14.11.2019
Undertecknarearbetsminister
Timo  Harakka
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Tarja  Kröger
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum15.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum03.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum03.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 86/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum10.12.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 86/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum11.12.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum12.12.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat21.11.2019
Behandlingen avslutad28.11.2019
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 12.12.2019 11:55