RP 95/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och lagen om animaliska biprodukter

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum27.06.2018
UndertecknareMiljöministeriet
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmiljöskydd  produktionsdjur  stallgödsel  avfallsförbränning  häst  Europeiska unionen 
Senast publicerat 3.7.2018 11:10