RP 95/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och lagen om animaliska biprodukter

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utskottets beslut
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Stadfäst09.11.2018
Författningssamlingen881/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter
Stadfäst09.11.2018
Författningssamlingen882/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum27.06.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Sami  Rinne
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum06.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum05.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.10.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum05.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum09.10.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 95/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum09.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.10.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 95/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum17.10.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum18.10.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat07.09.2018
Behandlingen avslutad04.10.2018
+ Miljöutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordmiljöskydd  produktionsdjur  stallgödsel  avfallsförbränning  häst  övervakning  Europeiska unionen 
Senast publicerat 9.4.2019 14:16