RP 95/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och lagen om animaliska biprodukter

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum27.06.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Sami  Rinne
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum06.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum05.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.10.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum05.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum09.10.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 95/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum09.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.10.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 95/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum17.10.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum18.10.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat07.09.2018
Behandlingen avslutad04.10.2018
+ Miljöutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordmiljöskydd  produktionsdjur  stallgödsel  avfallsförbränning  häst  övervakning  Europeiska unionen 
Senast publicerat 18.10.2018 12:16