SRR 5/2018 rd

Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum11.10.2018
FöredragandeKommunikationsministeriet
Föredragandestatssekreterare
Paula  Lehtomäki
Statsrådet lämnade redogörelsen .
Meddelat i plenum
Datum12.10.2018
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum23.10.2018
Ärendet remitterades till framtidsutskottet, som kulturutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum23.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum01.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum01.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum04.03.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 5/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum04.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum08.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum11.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat26.10.2018
Behandlingen avslutad28.02.2019
+ Framtidsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordframtid  arbete  arbetsförhållande (anställning)  lagstiftning  socialskydd  utbildning  livslångt lärande  arbetsmarknaden  arbetsliv  elasticitet  utkomst   
Senast publicerat 11.3.2019 13:58