Senast publicerat 13-05-2022 17:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 72/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013, direktiv om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/59/EU och förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2014/59/EU (genomförande av Basel III-standarderna)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum09.12.2021FöredragandeFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådAntti MakkonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

09.12.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

13.12.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

04.03.2022
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/1198
Hänvisning till Eutori
EU/2021/1199
Hänvisning till Eutori
EU/2021/1201
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

bankerkreditinstitutsoliditetövervakningfinanskriserriskhanteringklimatförändringarhållbar utvecklingtredjeländerförordningarEU-direktivEuropeiska unionen