Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FiUU 4/2016 rd

Senast publicerat 02-02-2017 11:08

Utlåtande FiUU 4/2016 rd B 10/2016 rd  Regeringens årsberättelse 2015

Finansutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Ärende

Regeringens årsberättelse 2015 (B 10/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för utlåtande till revisionsutskottet senast 3.6.2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I detta utlåtande tar finansutskottet enbart ställning till sina egna uttalanden i berättelsen. 

Uttalanden som föreslås bli strukna

Utskottet anser att följande uttalanden kan strykas: 

Riksdagens budgetuttalanden om budgeten för 2013

Småbarnspedagogik (RSk 36/2012 rdRP 95/2012 rd, RP 166/2012 rd, uttalande 2, moment 29.01.01) Att avlägsna fukt- och mögelskador som föranleder hälsoproblem i skol- och daghemsbyggnader (RSk 36/2012 rdRP 95/2012 rd, RP 166/2012 rd, uttalande 5, moment 29.10.34) 

Riksdagens budgetuttalanden om budgeten för 2014

Allmän motivering (RSk 33/2013 rdRP 112/2013 rd, RP 193/2013 rd, uttalande 1) 

Riksdagens budgetuttalanden om budgeten för 2015

Allmän motivering (RSk 48/2014 rdRP 131/2014 rd, RP 247/2014 rd, uttalandena 1—3) Utbildningsstyrelsen resurser (RSk 48/2014 rdRP 131/2014 rd, RP 247/2014 rd, uttalande 4, moment 29.01.02) Begränsning av den subjektiva rätten till dagvård (RSk 48/2014 rdRP 131/2014 rd, RP 247/2014 rd, uttalande 5, moment 29.10.30) Skyddshemmens resursbehov (RSk 48/2014 rdRP 131/2014 rd, RP 247/2014 rd, uttalande 10, moment 33.60.52) 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan  
Helsingfors 3.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TimoKallicent
medlem
ToukoAaltogröna
medlem
TimoHeinonensaml
medlem
KalleJokinensaml
medlem
KaukoJuhantalocent
medlem
ToimiKankaanniemisaf
medlem
EskoKivirantacent
medlem
MikaLintiläcent
medlem
MatsNylundsv
medlem
AnttiRantakangascent
medlem
MarkkuRossicent
medlem
SamiSaviosaf
medlem
KariUotilavänst
medlem
PiaViitanensd

Sekreterare var

utskottsråd
HelleviIkävalko
utskottsråd
MariNuutila
utskottsråd
MaaritPekkanen