Dagordning
DO
6
2019 rd
Plenum
Tisdag 14.5.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Regeringens årsberättelse 2018
Berättelse
Remissdebatt
3
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
Berättelse
Remissdebatt
4
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
Berättelse
Remissdebatt
5
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
Berättelse
Remissdebatt
6
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018
Berättelse
Remissdebatt
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
8
Nästa plenum
Senast publicerat 14.5.2019 10:51