Plenarprotokollets huvudsida
PR
10
2019 rd
Plenum
Tisdag 4.6.2019 kl. 14.00—14.46
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.46. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Paula Risikko (14.00—14.46). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-254596
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 1/2019 rd till utskott. 
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018 (B 13/2019 rd). 
2.3
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 3.6.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 1/2019 rd: Förbjud könsstympning av flickor. 
Övriga meddelanden
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-254585
Republikens presidents öppna brev 29.5.2019
Bilaga 2.4A
Anmälan om republikens presidents öppna brev om en ändring i statsrådet. 
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
4
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 6.6.2019 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 14.46. 
Senast publicerat 4.6.2019 15:42