Plenarprotokollets huvudsida
PR
167
2018 rd
Plenum
Torsdag 28.2.2019 kl. 16.04—20.28
Plenum började kl. 16.04. Plenum avslutades kl. 20.28. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.04—16.04 och 18.01—19.58), förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.04—18.01) och andre vice talman Tuula Haatainen (19.58—20.28). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-249899
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
försvarsminister
Jussi
Niinistö
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
inrikesminister
Kai
Mykkänen
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om valfrihetsmodellen i vårdreformen (Johanna Ojala-Niemelä sd)
Muntligt spörsmål
MFT 273/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om EU-notifiering av vårdreformen (Anna-Maja Henriksson sv)
Muntligt spörsmål
MFT 274/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om hörandet av sakkunniga i social- och hälsovårdsutskottet (Olli-Poika Parviainen gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 275/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om finansieringen av landskapen i vårdreformen (Aino-Kaisa Pekonen vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 276/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om grundligheten i behandlingen av vårdreformen (Matti Torvinen blå)
Muntligt spörsmål
MFT 277/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Finlands invandringspolitik (Olli Immonen saf)
Muntligt spörsmål
MFT 278/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om diagnostisering och behandling av trötthetssyndrom (Sari Tanus kd)
Muntligt spörsmål
MFT 279/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om differentiering av skatten på el (Anne Kalmari cent)
Muntligt spörsmål
MFT 280/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om stärkande av läskunnigheten bland unga (Sofia Vikman saml)
Muntligt spörsmål
MFT 281/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
3
Meddelanden
3.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 28.2.2019 överlämnat regeringens proposition RP 324/2018 rd. 
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 27.2.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 78-80/2018 rd till utskott. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 269/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 321/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 8/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 19/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av strafflagen
Lagmotion
Ritva
Elomaa
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 1.3.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.28. 
Senast publicerat 1.3.2019 09:27