Plenarprotokollets huvudsida
PR
17
2019 rd
Plenum
Torsdag 13.6.2019 kl. 14.00—16.44
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.44. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—15.58) och andre vice talman Juho Eerola (15.58—16.44). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2019-AK-255604
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
Statsrådets meddelande
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-255516
Förslag om misstroende 11.6.2019
Bilaga 2A
Enda behandling
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 30.9.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 2/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 3/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 14.6.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 16.44. 
Senast publicerat 14-06-2019 10:21