Plenarprotokollets huvudsida
PR
20
2018 rd
Plenum
Fredag 9.3.2018 kl. 13.01—13.28
Plenum började kl. 13.01. Plenum avslutades kl. 13.28. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.01—13.28). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-176306
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 8.3.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 13-16/2018 rd 
Återtagande av regeringens proposition
Statsrådet har 8.3.2018 återtagit regeringens proposition RP 47/2017 rd. Enligt arbetsordningen avslutas behandlingen av en proposition om den återtas. 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 649/2017 rd, 11-27, 35, 38/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
2.4
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 7.3.2018 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 2/2018 rd: Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning. 
Fyllnadsval i Finlands Banks revisorer
Val
VAL 38/2018 rd
Val
Riksdagen valde ledamot Matti Torvinen till ersättare i Finlands Banks revisorer. 
Fyllnadsval till riksdagens revisorer
Val
VAL 39/2018 rd
Val
Riksdagen valde ledamot Toimi Kankaanniemi till medlem i riksdagens revisorer. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 3/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Bahrain om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 186/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 186/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kuba om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 187/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 187/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 168/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 204/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om transportservice och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.3.2018. 
Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.3.2018. 
12
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 13.3.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.28. 
Senast publicerat 9.3.2018 16:00