Plenarprotokollets huvudsida
PR
6
2019 rd
Plenum
Tisdag 14.5.2019 kl. 14.00—16.59
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.59. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Juho Eerola (14.00—16.01) och andre vice talman Paula Risikko (16.01—16.59). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-254151
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens årsberättelse 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten ska lämna utlåtande till senast 27.9.2019. 
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.5.2019. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 17.5.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 16.59. 
Senast publicerat 15.5.2019 09:42