Plenarprotokollets huvudsida
PR
67
2018 rd
Plenum
Fredag 15.6.2018 kl. 13.02—13.35
Plenum började kl. 13.02. Plenum avslutades kl. 13.35. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.02—13.35). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-197628
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Ny ledamot
Anmälan om ny ledamot. 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 171, 185, 188, 191, 192, 195-201, 203, 205, 217/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
Fyllnadsval till stora utskottet
Val
VAL 70/2018 rd
Val
Riksdagen valde Maria Tolppanen till ersättare i stora utskottet. 
Fyllnadsval till utrikesutskottet
Val
VAL 65/2018 rd
Val
Riksdagen valde Maarit Feldt-Ranta till ersättare i utrikesutskottet. 
Fyllnadsval till försvarsutskottet
Val
VAL 67/2018 rd
Val
Riksdagen valde Riitta Mäkinen till medlem i försvarsutskottet. 
Fyllnadsval till framtidsutskottet
Val
VAL 68/2018 rd
Val
Riksdagen valde Riitta Mäkinen till ersättare i framtidsutskottet. 
Fyllnadsval till miljöutskottet
Val
VAL 69/2018 rd
Val
Riksdagen valde Harry Wallin till medlem och Eeva-Johanna Eloranta till ersättare i miljöutskottet. 
Fyllnadsval till Finlands delegation i Europarådet
Val
VAL 63/2018 rd
Val
Riksdagen valde Jutta Urpilainen till ersättare i Finlands delegation i Europarådet. 
Mirja Vehkaperäs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd och i delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse
Begäran om befrielse
BEF 46/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 41/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 48/2015 rd, 37/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av vallagen
Lagmotion
Mats
Löfström
sv
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om privata säkerhetstjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.6.2018. 
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.6.2018. 
14
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på måndag 18.6.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.35. 
Senast publicerat 18.6.2018 09:36