Plenarprotokollets huvudsida
PR
71
2017 rd
Plenum
Fredag 16.6.2017 kl. 13.02—13.29
Plenum började kl. 13.02. Plenum avslutades kl. 13.29. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.02—13.29) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-132835
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 15.6.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 75, 76/2017 rd 
2.2
Statsrådets meddelande
Statsrådet har 15.6.2017 till riksdagen överlämnat meddelande SRM 1/2017 rd om en förändring i regeringens parlamentariska bas. 
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 6.6.2017 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 14-16/2017 rd till utskott. 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 179,199, 202, 203, 210-215, 217, 220-225, 227, 228, 230, 231, 233, 236/2017 rd har anlänt till riksdagen. 
2.5
Övriga meddelanden
Arja Juvonen har den 15 juni 2017 meddelat att hon har utträtt ur Sannfinländarnas riksdagsgrupp från och med den 13 juni 2017. 
Fyllnadsval till kulturutskottet
Val
Riksdagen valde Sari Raassina till medlem i kulturutskottet. 
Anne-Mari Virolainens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i grundlagsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av bestämmelserna om nyttjanderätt i vattenlagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 262/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 29/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
7
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på måndag 19.6.2017 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 13.29. 
Senast publicerat 1.9.2017 13:44