Senast publicerat 24-05-2021 17:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 80/2020 rd Plenum Tisdag 26.5.2020 kl. 16.20—19.24

Plenum började kl. 16.20. Plenum avbröts kl. 18.31. Plenum fortsatte kl. 18.35. Plenum avslutades kl. 19.24. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.20—18.31 och 18.35—19.24). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-304163Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 72/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 72/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsförmåner och 15 § i lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 15/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 7/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 15/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Regeringens propositionRP 12/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 8/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 12/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 42/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 42/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 5/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 5/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020

Statsrådets redogörelseSRR 2/2020 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.5.2020. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

Regeringens propositionRP 102/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.5.2020. 

9.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 27.5.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.24.