Punkt i protokollet
PR
109
2018 rd
Plenum
Tisdag 6.11.2018 kl. 14.00—17.11
10
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 155/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 6.11.2018 17:51