Punkt i protokollet
PR
112
2018 rd
Plenum
Fredag 9.11.2018 kl. 13.00—13.34
6
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 6 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande KoUB 24/2018 rd beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 155/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 155/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 9.11.2018 15:33