Punkt i protokollet
PR
121
2018 rd
Plenum
Tisdag 27.11.2018 kl. 14.00—17.59
34
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 kap. 10 § i strafflagen, av lagen om verkställighet av samhällspåföljder och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2018. 
Senast publicerat 27.11.2018 19:42