Punkt i protokollet
PR
124
2018 rd
Plenum
Fredag 30.11.2018 kl. 13.01—13.04
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett bostadsdatasystem och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2018. 
Senast publicerat 30.11.2018 13:30