Punkt i protokollet
PR
127
2016 rd
Plenum
Torsdag 8.12.2016 kl. 15.59—0.33
21
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 21 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först beslutar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande FiUB 26/2016 rd om avtalet och protokollet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände avtalet och protokollet i proposition RP 246/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 246/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och protokollet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 12.12.2016 15:44