Punkt i protokollet
PR
128
2016 rd
Plenum
Fredag 9.12.2016 kl. 13.01—15.57
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2017 och lag om ändring av inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 30/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2016. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
1 § 
Talman Maria Lohela
Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Peter Östman har understödd av Sari Essayah föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 5. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Vid omröstningarna ställs först Timo Harakkas förslag mot Kari Uotilas förslag, därefter det segrande förslaget mot Peter Östmans förslag och slutligen det härvid segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Kari Uotilas förslag "ja", Timo Harakkas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 51 nej; 36 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag. 
2) Peter Östmans förslag "ja", Kari Uotilas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 118 ja, 49 nej; 32 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Peter Östmans förslag. 
Timo Harakkas /sd och Tytti Tuppurainens /sd anmälningar att de avsåg rösta "nej" antecknades till protokollet. 
3) Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 57 nej; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 2 
95 § 
Talman Maria Lohela
Peter Östman har understödd av Sari Essayah föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 5. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 151 ja, 18 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
100 § 
Talman Maria Lohela
Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen förslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 125 ja, 45 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
101 § 
Talman Maria Lohela
Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen förslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 124 ja, 44 nej; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
106 § 
Talman Maria Lohela
Touko Aalto har understödd av Ozan Yanar föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reseravtion 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Vid omröstningarna ställs först Kari Uotilas förslag mot Touko Aaltos förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Timo Harakkas förslag och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Touko Aaltos förslag "ja", Kari Uotilas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 162 ja, 9 nej; 28 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Touko Aaltos förslag. 
2) Timo Harakkas förslag "ja", Touko Aaltos förslag "nej".
Omröstningsresultat: 148 ja, 21 nej; 30 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Timo Harakkas förslag. 
3) Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 57 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
124 § 
Talman Maria Lohela
Peter Östman har understödd av Sari Essayah föreslagit att paragrafen godkänns enligt resrevation 5. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 142 ja, 25 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
125 § 
Talman Maria Lohela
Touko Aalto har understödd av Ozan Yanar föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Vid omröstningarna ställs först Timo Harakkas förslag mot Touko Aaltos förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Touko Aaltos förslag "ja", Timo Harakkas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 139 ja, 31 nej; 29 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Touko Aaltos förslag. 
2) Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag "nej".
Omröstningsresultat: 113 ja, 57 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
127 §, som inte ingår i betänkandet 
Talman Maria Lohela
Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Mats Nylund har understödd av Mats Löfström föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 4. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Vid omröstningarna ställs först Timo Harakkas förslag mot Mats Nylunds förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Mats Nylunds förslag "ja", Timo Harakkas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 118 ja, 51 nej; 30 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Mats Nylunds förslag. 
2) Betänkandet "ja", Mats Nylunds förslag "nej".
Omröstningsresultat: 132 ja, 35 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet, där 127 a § inte ingår. 
127 b § 
Talman Maria Lohela
Mats Nylund har understödd av Mats Löfström föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 4. 
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Först verkställs omröstning om Mats Nylunds förslag gällande paragrafens innehåll och därefter om Kari Uotilas förslag om att paragrafen stryks. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Betänkandet "ja", Mats Nylunds förslag "nej".
Omröstningsresultat: 156 ja, 14 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
2) Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 118 ja, 52 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 135/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 21, 62, 76 och 77/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 12.12.2016 16:20