Punkt i protokollet
PR
133
2016 rd
Plenum
Tisdag 13.12.2016 kl. 19.02—21.03
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 43/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i första plenum 13.12.2016. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
45 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Veronica Rehn-Kivi har understödd av Stefan Wallin föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Veronica Rehn-Kivis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 85 ja, 63 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
50 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Veronica Rehn-Kivi har understödd av Stefan Wallin föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Veronica Rehn-Kivis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 85 ja, 63 nej; 51 frånvarande
 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 224/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 10.7.2018 11:33