Punkt i protokollet
PR
15
2018 rd
Plenum
Torsdag 1.3.2018 kl. 15.59—20.06
16
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2017
Berättelse
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 16 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till revisionsutskottet. 
Debatt
19.30
Sari
Essayah
kd
Arvoisa puhemies! Tässä tarkastuskertomuksessa on käyty läpi puoluerahoituksen tarkastuksia ja valvontaa vuodelta 2017. Oikeastaan on kaksi sellaista asiaa, joita ajattelin tässä omassa puheenvuorossani nostaa esille. 
Ensinnäkin siellä on otettu esille nämä ehdokasmaksut ja niin sanotut kansanedustajamaksut, joita monet piirijärjestöt ja puolueitten kautta kansanedustajat maksavat. Täällä on nostettu epäkohtana esille se, että kaikki piirijärjestöt eivät ole näitä asianmukaisesti kirjanneet. Täytyy sanoa, että ehkä osittain syy saattaa löytyä myöskin täältä eduskunnan sisällä olevista käytännöistä. Elikkä ymmärrän hyvin sen, että eduskunta ei lähde, kun näitä maksuja pidättää, näitä tilittämään kymmenille erilaisille piirijärjestöille, vaan ne tapahtuvat niin sanotusti könttänä puolueen kautta. Ja silloin piirijärjestöistä tiedän, että eivät kaikki piirijärjestöt välttämättä osaa erottaa, että tämä on sitä niin sanottua kansanedustajamaksua, vaan saattavat sitten kirjata sen ikään kuin puolueen avustuksena piirijärjestölle. Uskon, että tämä ainakin osittain selittää sitä epäkohtaa, mikä tässä on nostettu esille. 
Toinen kohta, mihin tässä on kiinnitetty huomiota, ovat tilintarkastuskertomuksen puoluelain 9 c §:n mukaiset lausumat. No, tässä kyllä voi sanoa, että Valtiontalouden tarkastusvirastoon melkein voisi lähettää kirjauksia. Olin itse silloin puoluesihteerinä, kun nämä lausumat tulivat pakollisiksi, ja minkäänlaista pohjaa ei ollut. Muistan sen hetken, kun tilintarkastajan kanssa yhdessä pähkäiltiin, minkähänmoinen lausuman muoto pitäisi kirjoittaa siihen, koska minkäännäköistä ohjeistusta, minkäänlaista sanamuotoa ei valmiina tullut siitä. Siinä mielessä voisi sanoa, että kun puoluetoiminta on kansalaisjärjestötoimintaa, se on vapaaehtoistoimintaa ja siellä harvoille maksetaan palkkaa, [Puhemies koputtaa] niin en ihmettele, että siellä tämäntyyppisiä pieniä huomautuksen aiheita sitten saattaa ollakin. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
Senast publicerat 9.3.2018 16:42