Punkt i protokollet
PR
156
2020 rd
Plenum
Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00—22.15
31
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020. 
Senast publicerat 02-12-2020 23:40