Punkt i protokollet
PR
28
2018 rd
Plenum
Tisdag 3.4.2018 kl. 14.00—16.34
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäkringsdistribution och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—12 i proposition RP 172/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 13 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 3.4.2018 17:09