Punkt i protokollet
PR
57
2015 rd
Plenum
Tisdag 3.11.2015 kl. 13.59—22.02
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 15 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 29.4.2016 11:22